Våra ögondroppar

Ögondroppar som tillför fukt utifrån och lindrar symtom vid torra ögon.

Köp Ocutears

Ocutears® Hydro+

Lindrar symtom på torra ögon och ögonproblem, smörjer och skyddar hornhinnan.

Ocutears® Hydro+ är smörjande ögondroppar baserade på högkoncentrerad, tvärbunden natriumhyaluronat (0,4 %), för att lindra symtom på torra ögon, inklusive svårare symtom, obehagskänsla i ögonen och för att skydda  hornhinnan.

Tvärbunden natriumhyaluronat ger produkten en hög viskositet och elasticitet, för en ihållande fuktgivande effekt på ögonytan och lindra symtom vid torra ögon som ömhet, sveda, upplevelsen av “grus i ögat”, stickningar, trötta eller rinnande ögon.

Ocutears Hydro+ är fri från konserveringsmedel. Detta innebär att risken för smärta och irritation i ögat är mindre än med konserverade droppar. Eftersom Ocutears Hydro+ är en konserveringsfri lösning kan den också användas med alla typer av kontaktlinser.

Ocutears® Hydro+ droppflaska

Ocutears® Hydro+ finns i en 10 ml droppflaska och innehåller inget konserveringsmedel. Flaskan kan användas i 90 dagar efter öppnandet.

Dosering

Administrera 1 eller 2 droppar i varje öga en eller flera gånger per dag eller enligt anvisningar från din läkare eller farmaceut.

Hyprosan®

(hypromellos 3,2 mg/ml ögondroppar)

Ögondroppar som fungerar som den naturliga tårvätskan. Smörjer och fuktar ögat. Hyprosan är ett receptfritt läkemedel, utan konserveringsmedel.

Hyprosan innehåller hypromellos och som fungerar som ett subsitut för tårvätskan, det vill säga smörjer och fuktar ögat. Vid droppning fördelas Hyprosan över ögat, vilket ger lindring.

Förpackningar

Hyprosan utan konserveringsmedel finns i droppflaska 1×10 ml och 3×10 ml. Hyprosan är ett receptfritt läkemedel som kan köpas på apotek. Hyprosan erbjuder en enkel och bekväm behandling tack vare att du kan använda en droppflaska istället för en endosbehållare. Det innebär också att risken för irritation i ögat är mindre jämfört med konserverade droppar. Hyprosan kan användas med kontaktlinser.

Dosering

Hyprosan droppas i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. En öppnad droppflaska kan användas 4 veckor. Om du inte upplever någon förbättring eller blir försämrad ska du kontakta ögonläkare.

Produktinformation

Hyprosan ögondroppar, lösning (hypromellos 3,2 mg/ml). Indikation: Tårsubstitut för behandling av symtom vid torra ögon hos vuxna inklusive torr horn- och bindhinneinflammation (keratokonjunktivitis sicca). Dosering: En droppe i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. Hyprosan har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hyprosan kan orsaka övergående dimsyn efter administrering. Säkerhet och effekt för Hyprosan för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Hållbarhet: Öppnad droppflaska är hållbar i 4 veckor.

Läs bipacksedeln noga före användning

Datum för översyn av SPC 2017-11-20.
Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal företrädare): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.

För mer information se bipacksedeln eller gå in på fass.se.

Köp Cationorm

Cationorm®

Ögondroppar med en emulsion av mineraloljor som återfuktar, smörjer och skyddar ögat.

Tack vare den positivt laddade lipidemulsionen sprider sig vätskan snabbt över ögats yta som är negativt laddad. Det ger en effektiv och långvarig lindring av symtom som sveda, klåda, irritation, rinnande och trötta ögon.

Cationorm ögondroppar skyddar, smörjer och fuktar dina ögon genom att verka på tårfilmens alla tre lager. Cationorm sprider sig snabbt och jämnt över ögat, likt dina naturliga tårar vilket ger en skön återfuktande känsla.

Cationorm är fritt från konserveringsmedel. Det innebär att risken för irritation i ögat är mindre jämfört med konserverade droppar. Eftersom Cationorm är en konserveringsfri lösning kan den även användas tillsammans med kontaktlinser.

Förpackningar

Cationorm finns konserveringsfri i en 10 ml droppflaska. Flaskan kan användas i 3 månader efter öppnande.

Dosering

Cationorm doseras efter behov. En vanlig dosering är 1–4 gånger per dag i varje öga.

Oftagel®

(karbomer 2,5 mg/g ögongel)

Tårersättningsmedel i gelform med högre viskositet. Oftagel är ett receptfritt läkemedel

Oftagel används för att lindra symtomen vid torra ögon. Oftagel har högre viskositet än vanliga droppar och sitter därför kvar på ögat längre. Den fungerar som den naturliga tårvätskan och fuktar samt smörjer ögat.

Förpackningar

Oftagel ögongel finns i endosbehållare och droppflaska. Oftagel i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel och finns i förpackning om 30 respektive 120 st. Oftagel i droppflaska innehåller konserveringsmedel, bensalkoniumklorid, och finns i förpackning om 10 g och 3×10 g.

Dosering

En droppe en till fyra gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Om du inte upplever någon förbättring eller blir försämrad ska du kontakta ögonläkare.

Produktinformation

Oftagel ögongel (karbomer 2,5 mg/g) Indikation: Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca. Dosering: En droppe en till fyra gånger dagligen eller efter behov beroende på tillståndets svårighetsgrad. Varningar och försiktighet: Dimsyn kan uppstå temporärt och medföra påverkan av synskärpan, vilket bör beaktas vid bilkörning eller vid skötsel av maskiner. Säkerhet och effekt för Oftagel ögongel för barn och ungdomar vid den dos som rekommenderas för vuxna har fastställts av klinisk erfarenhet, men det finns inga data från kliniska prövningar tillgängliga. Hållbarhet: Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läs bipacksedeln noga före användning

Datum för översyn av SPC 2017-07-31 (endosbehållare).
Innehavare av godkännande för försäljning: Santen Oy, Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal företrädare): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.se@santen.com.

För mer information se bipacksedeln eller gå in på fass.se.

Symtom

Torra ögon är ett vanligt ögonproblem som kan ta sig lite olika uttryck. Vill du lära dig mer om de vanligaste symtomen och orsakerna till torra ögon?

Läs mer

Behandling

En smörjande droppe, eller en skyddande gel? Beroende på besvär kan behandlingsmetoderna variera. Här kan du läsa mer om våra olika behandlingar och läkemedel.

Läs mer